Når du arbejder med leads, kan det være nødvendigt at afgive tilbud til den kontakt, som leadet vedrører.

Du kan oprette salgstilbud for kontakter, der ikke er registreret som debitorer.

Du kan oprette salgstilbud fra vinduet Leadoversigt. Vinduet viser leads for kontakter, kampagner eller sælgere, afhængigt af hvorfra du åbner vinduet Leadoversigt. Følgende procedure viser, hvordan du kan oprette tilbud fra kortet Sælger/indkøber.

Sådan oprettes tilbud for et lead

  1. I feltet Søg skal du angive Sælgere og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Sælgere vælges den sælger eller indkøber, der er ansvarlig for leadet.

  3. På fanen Naviger skal du i gruppen Sælger vælge Leads og derefter vælge Liste.

  4. I vinduet Leadoversigt på fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Tildel salgstilbud.

  5. Udfyld felterne i vinduet Salgstilbud.

Tip

Se også