En rykker svarer til en faktura. Når du opretter en rykker, skal der udfyldes et rykkerhoved samt en eller flere rykkerlinjer. Du kan udfylde et hoved manuelt og få linjerne udfyldt for dig, eller du kan automatisk oprette rykkere til alle kunder.

Sådan oprettes rykkere manuelt

  1. I feltet Søg skal du indtaste Rykkere og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Udfyld feltet Nummer i oversigtspanelet Generelt. Du kan trykke på Enter-tasten for automatisk at indsætte det næste ledige nummer.

  4. Angiv det debitornummer, som du vil oprette en rykker til, i feltet Debitornr.

  5. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Foreslå rykkerlinjer. Kørselssiden Foreslå rykkerlinjer åbnes.

  6. Angiv et filter i oversigtspanelet Debitorpost, hvis du vil oprette rykkere for bestemte poster.

  7. Vælg feltet Kun poster med forfaldne beløb i oversigtspanelet Indstillinger, hvis rykkere kun skal indeholde poster med forfaldne beløb. I modsat fald vil rykkeren indeholde alle åbne poster for debitoren.

  8. Vælg OK for at starte kørslen.

Tip

Se også