Du kan oprette rutebindinger til at knytte komponenter til bestemte operationer for at bevare deres relationer, selvom produktionsstyklisterne eller ruterne ændres. De letter også yderligere just in time-træk af komponenter på det tidspunkt, hvor den angivne bundne operation starter, og ikke når hele produktionsordren frigives.

En anden vigtig fordel er, at bundne komponenter og operationer vises i en logisk processtruktur, når vinduet Produktionskladde bruges til bogføring af afgang og forbrug.

Hvis du vil oprette en ny rutebinding, skal du starte i ruten og tilslutte hyperlinks i produktionsstyklisten.

Sådan oprettes en rutebinding

 1. Indtast Rute i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn ruten, der indeholder de handlinger, som du vil tilknytte.

  Kontroller, at rutens status er Under udvikling.

 3. Vælg en kode på den relevante rutelinje i feltet Rutebindingskode. Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter rutebindingskoder i Sådan defineres rutebindingskoder.

 4. Fortsæt efter behov med at tilføje forskellige rutebindingskoder til andre operationer på ruten.

  Bemærk
  Du bør ikke bruge den samme rutebindingskode i forskellige operationer på en rute, da du kan komme til at binde en komponent til to forskellige operationer og derved forbruge den to gange.

  Det anbefales at opkalde rutebindingskoden efter operationen for at sikre operationsspecifikke rutebindinger.

 5. Angiv rutestatussen til Godkendt.

  Rutebindingskoder er nu knyttet til operationer. Derefter skal du oprette det faktiske hyperlink ved at knytte de samme koder til bestemte komponenter i den relevante produktionsstykliste.

 6. Åbn den Produktionsstykliste, som indeholder de komponenter, som du vil forbinde med ovennævnte handlinger.

 7. Kontrollér, at styklistestatus er Under udvikling.

 8. Vælg den kode, du lige har tildelt til den relevante operation feltet Rutebindingskode på den pågældende produktionsstyklistelinje.

 9. Fortsæt med at føje rutebindingskoder til andre komponenter i overensstemmelse med de entydige operationer, de bruges i forbindelse med.

 10. Angiv produktionsstyklistestatus til Godkendt.

  Bemærk
  For at aktivere rutebindingerne på en eksisterende produktionsordre skal du først forny den. Du kan finde flere oplysninger i Sådan opdateres produktionsordrer.

De valgte komponenter knyttes nu til de valgte operationer, når du opretter eller opdaterer en produktionsordre ved hjælp af den pågældende produktionsstykliste og rute. Dette er synligt i vinduet Prod.ordrekomponenter under produktionsordren, og her kan du også når som helst fjerne og definerede rutebindingskoder.

Der er korte vejledninger til produktion i et dokument, som du kan redigere og udskrive i Microsoft Office Word. Filen, der hedder "Quick Guides - Manufacturing Foundation.doc", ligger i dokumentationsmappen i klientinstallationen.

Tip

Se også