En rute indeholder stamdata, som beskriver procesbehovene for en bestemt fremstillet vare. Så snart der oprettes en produktionsordre for den overordnede vare, bestemmer dens rute planlægningen af handlinger, som repræsenteret i vinduet Prod.ordrerute under produktionsordren.

Forudsætninger

Sådan udfyldes rutehovedet

 1. Indtast Rute i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Opret en ny rute. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Giv ruten et nummer, f.eks. svarende til den overordnede vares proces, i feltet Nummer.

 4. Giv ruten et navn, f.eks. efter den overordnede vares proces, i feltet Beskrivelse.

 5. Vælg Seriel i feltet Type for at beregne produktionsruten i henhold til værdien i feltet Operationsnr..
  Vælg parallelle for at beregne transaktioner i henhold til værdien i det feltet Næste operationsnr..

 6. Du kan redigere ruten ved at angive feltet Status til Ny eller Under udvikling. Du kan aktivere den ved at angive feltet Status til Godkendt.

Sådan udfyldes rutelinjerne

 1. I feltet Operationsnr. skal du skrive nummeret på den første operation, for eksempel 10.

 2. I feltet Type skal du angive, hvilken ressourcetype er anvendes, f.eks. Arbejdscenter.

 3. Vælg den ressource, der skal bruges, i feltet Nummer, eller skriv den i feltet.

 4. I feltet Rutebindingskode skal du skrive en kode for at knytte komponenten til en bestemt operation. Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den.

  Bemærk
  Rutebindinger mellem operationer og komponenter sikrer, at materialeforbruget ikke bogføres, før det rent faktisk er forbrugt. Desuden giver rutebindinger en procesvisning i vinduet Produktionskladde, hvor komponenter er angivet under den tilknyttede operation. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes rutebindinger.

 5. Angiv de procestider, der kræves for at fuldføre operationen, i felterne Operationstid og Opstillingstid.

  Bemærk
  Opstillingstiden beregnes pr. produktionsordre, hvorimod operationstiden beregnes pr. produceret vare.

 6. Angiv i feltet Samtidige kapaciteter, hvor mange enheder af den valgte ressource, der bruges til at udføre handlingen. F.eks. vil to personer til en pakkehandling vil halvere kørselstiden.

 7. Fortsæt med at udfylde linjer for alle de operationer, der kræves for at producere den pågældende vare.

 8. Du kan kopiere linjer fra en eksisterende rute ved at klikke på Handlinger i gruppen Funktioner og vælge Kopier rute for at vælge eksisterende linjer.

 9. Godkend ruten.

 10. Du kan nu knytte den nye rute til kortet for den pågældende produktionsvare. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes varer.

Bemærk
Husk også at genberegne varens standardkostpris fra varekort: Vælg Produktion og derefter Beregn standardkostpris til Alle niveauer i gruppen Vare under fanen Naviger.

Der er korte vejledninger til produktion i et dokument, som du kan redigere og udskrive i Microsoft Office Word. Filen, der hedder "Quick Guides - Manufacturing Foundation.doc", ligger i dokumentationsmappen i klientinstallationen.

Tip

Se også