Dette emne gælder for Microsoft Dynamics NAV C5 Danmark.

Hvis en debitor ønsker at returnere varer eller services, som du har solgt til debitoren, skal du oprette og bogføre en salgskreditnota, der angiver den ønskede ændring for den oprindelige salgsfaktura. Du kan bruge funktionen Kopier linjer til at udfylde salgskreditnotaen med de korrekte salgsfakturaoplysninger. Ændringen kan være relateret til alle produkterne på den oprindelige salgsfaktura eller kun til nogle af produkterne. Tilsvarende kan debitoren delvist returnere leverede varer eller kræve delvis refusion af leverede serviceydelser. I dette tilfælde skal du redigere de kopierede salgsfakturaoplysninger.

Du kan anvende salgskreditnotaen på en eller flere bogførte salgsfakturaer. På denne måde tilbageføres de finansposter, der påvirkes af ændringen, og der kan udføres en refusionsopkrævning til debitoren. Hvis du vil udligne salgskreditnotaen med en bestemt bogført salgsfaktura, skal du følge trin 4. Hvis du vil udligne salgskreditnotaen med flere bogførte salgsfakturaer, skal du følge trin 14 til 18.

Du kan sende den bogførte salgskreditnota til debitoren for at bekræfte returneringen eller annulleringen og kommunikere, at den tilhørende værdi vil blive refunderet, f.eks. hvor varerne returneres, eller en serviceannullering er aftalt.

Bemærk
Hvis en bogført salgsfaktura endnu ikke er betalt, kan du bruge funktionen Ret eller Annuller på den bogførte salgsfaktura, så du automatisk tilbagefører de pågældende transaktioner. Disse funktioner fungerer kun for ubetalte fakturaer, og de understøtter ikke delvise returneringer eller annulleringer. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer.

Sådan oprettes en salgskreditnota

 1. I feltet Søg skal du angive Salgskreditnotaer og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Salgskreditnota under fanen Startsiden i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. I feltet Debitornavn skal du indtaste navnet på en eksisterende debitor. I dette felt kan du søge, mens du taster. Navn er standardfilteret.

  Bemærk
  Hvis du hellere vil finde og angive debitorer efter nummer eller telefonnummer, kan du nemt ændre standardfilteret. Du kan finde flere oplysninger i Sådan indtastes data.

  Andre felter på sidehovedet til salgskreditnotaen er nu udfyldt med de almindelige oplysninger om den valgte debitor. Du kan redigere alle felterne, blandt andet felterne i gruppen Betalingsdetaljer, så de afspejler kreditnotaaftalen.

 4. Hvis du vil anvende salgskreditnotaen på en bogført salgsfaktura, skal du udfylde felterne i gruppen Anvendelsesoplysninger som beskrevet i den følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Udligningsbilagstype

  Angiv den type købsdokument, som salgskreditnotaen udlignes med.

  Udligningsbilagsnr.

  Angiv det salgsdokument, som salgskreditnotaen udlignes med.

  Udlignings-id

  Angiv, om salgskreditnotaen udlignes med en eller flere bogførte salgsfakturaer ved hjælp af funktionen Udlign poster. Du kan finde flere oplysninger i trin 14.

  Når du bogfører salgskreditnotaen, bliver den anvendt på den angivne bogførte salgsfaktura.

 5. På fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Kopier linjer.

 6. I vinduet Kopier salgsdokument vælges Bogf. faktura i feltet Bilagstype.

 7. Vælg feltet Bilagsnr. for at åbne vinduet Bogf. salgsfakturaer, og vælg derefter den bogførte salgsfaktura, der skal tilbageføres.

 8. Marker afkrydsningsfeltet Inkluder hoved, hvis du vil overskrive det aktuelle sidehoved på salgskreditnotaen med oplysningerne på sidehovedet for den valgte bogførte salgsfaktura.

  Bemærk
  De oplysninger, du har angivet i gruppen Udligningsoplysninger overskrives ikke.

 9. Marker afkrydsningsfeltet Genberegn linjer, hvis du vil opdatere de kopierede bogførte salgsfakturalinjer med eventuelle ændringer i varepris og kostpris, siden fakturaen blev bogført.

 10. Vælg knappen OK. De kopierede fakturalinjer skal indsættes i salgskreditnotaen.

  Hvis det fulde fakturaantal returneres eller annulleres, så der er grundlag for total refusion, skal du gå til trin 19 for at bogføre salgskreditnotaen.

  I andre situationer, f.eks delvis returnering med refusion, eller hvis yderligere produkter returneres, skal du fortsætte med at udfylde eller redigere kreditnotalinjerne manuelt.

 11. I oversigtspanelet Linjer skal du i feltet Nummer indsætte nummeret på en vare eller en service. I dette felt kan du søge, mens du taster. Nr. er standardfilteret.

  Bemærk
  Hvis du hellere vil finde og angive varer efter nummer eller telefonnummer, kan du nemt ændre standardfilteret. Du kan finde flere oplysninger i Sådan indtastes data.

 12. Angiv det antal varer, der skal tilbageføres, i feltet Antal.

  Bemærk
  For varer af typen Service er antallet en tidsenhed, f.eks. timer, der er angivet i feltet Enhedskode på linjen.

  Feltet Linjebeløb opdateres, så det viser værdien i feltet Enhedspris ganget med værdien i feltet Antal.

  Prisen og linjebeløbet vises med eller uden moms, afhængigt af hvad du har valgt i feltet Priser inkl. moms på debitorkortet.

 13. Gentag trin 11 og 12 for hver lagervare eller service, du ønsker at tilbageføre.

  Totalerne nederst på salgskreditnotaen beregnes automatisk i takt med, at du ændrer linjerne eller opretter nye linjer.

 14. Hvis du vil anvende salgskreditnotaen på flere bogførte salgsfakturaer, skal du under fanen Startside i gruppen Proces vælge Udlign poster.

 15. Markér linjerne med de poster, du ønsker, at udligningsposten skal udlignes med i vinduet Udlign debitorposter.

 16. Vælg Angiv udlignings-id i gruppen Udligning under fanen Naviger. Salgskreditnotaens nummer indsættes på de valgte linjer.

 17. På hver linje i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som du vil udligne med posten. Hvis du ikke indtaster et beløb, udlignes der automatisk med det maksimale beløb. Nederst i vinduet Udlign debitorposter kan du se det specifikke beløb i feltet Udligningsbeløb, og du kan også se, om udligningen stemmer.

 18. Vælg knappen OK for at lukke vinduet Udlign debitorposter. Når du bogfører salgskreditnotaen, bliver den anvendt på de angivne bogførte salgsfakturaer.

  Når du har oprettet de ønskede salgskreditnotalinjer, og anvendelse på enkelt eller flere er angivet, kan du fortsætte med at bogføre salgskreditnotaen.

 19. Under fanen Startside i gruppen Bogføring skal du vælge Bogfør, og send til og derefter Send via mail som PDF eller Printer.

De bogførte salgsfakturaer, som du tilknytter kreditnotaen, er nu tilbageført, og der kan oprettes en refusionsbetaling til debitoren.

Salgskreditnotaen fjernes og erstattes med et nyt bilag i oversigten over bogførte købskreditnotaer, som du åbner fra Rollecenter.

Hvis du har valgt Printer i trin 19, udskrives salgskreditnotaen som et bilag, du kan sende til debitoren. Hvis du har valgt Send via mail som PDF i trin 10, vises en e-mail-adresse, hvor debitorens e-mail-adresse udfyldes automatisk, og salgskreditnotaen vedhæftes som en PDF-fil.

Bemærk
Hvis du vil oprette en e-mail, skal Microsoft Outlook 2010 eller 2013 være installeret på den computer, hvor du bruger Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

Tip

Se også