Når du har aftalt den pris, en debitor skal betale for en bestemt vare, kan du registrere aftaler for de enkelte varer på linjerne i vinduet Salgspriser.

Sådan oprettes salgspriser for en debitor

  1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det relevante debitorkort. Vælg Priser i gruppen Salg under fanen Naviger. Vinduet Salgspriser åbnes.

  3. Vinduet Salgstype udfyldes med Debitor, og feltet Salgskode indeholder kundenummeret.

  4. Udfyld felterne på linjerne med varenr., vareenhed og den aftalte salgspris. Du kan også få vist kolonnen Variantkode og angive Variantkoden, hvis der er flere varianter af varen. Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den.

  5. Hvis debitoren skal købe et minimumsantal for at opnå den aftalte pris, skal du udfylde feltet Min. antal.

  6. Angiv evt. Startdato og Slutdato for prisaftalen.

  7. Hvis det er relevant kan du kan du angive valutakoden og angive, om linjerabat og fakturarabat skal være tilladt.

Gentag disse trin for hver vare, som du vil oprette salgspriser for.

Bemærk
Når du opretter prisaftaler kan du angive, at priserne er inklusiv moms ved at angive en kode i feltet Momsvirks.bogf.gruppe (pris) og markere feltet Salgspris inkl. moms .

Tip

Se også