Antag, at du har aftalt at kompensere en kunde ved at lade denne returnere en vare, som du har solgt.

Du har på dette tidspunkt allerede leveret varen til kunden.

Sådan oprettes en salgsreturvareordre

 1. I feltet Søg skal du angive Salgsreturvareordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Udfyld feltet Nummer. Du kan udfylde feltet på flere måder afhængigt af, hvordan nummereringssystemet er indrettet.

 4. Angiv kundenummeret i feltet Kundenr.

 5. Angiv kundens referencenummer i feltet Eksternt bilagsnr.

 6. Du kan enten udfylde linjerne manuelt, eller du kan vælge mellem to muligheder, så linjerne udfyldes automatisk, hvis du vil kopiere oplysninger fra andre dokumenter:

  • Du kan bruge kørslen Kopier linjer og kopiere et eksisterende dokument til returvareordren. Du kan kopiere hele dokumentet med denne funktion. Det kan være et bogført dokument eller et dokument, der endnu ikke er bogført. Funktionen gør det kun muligt at tilbageføre beløb, hvis der er valgt obligatorisk beløbstilbageførsel i Salgsopsætning.
  • Du kan bruge funktionen Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres, hvis du vil kopiere en eller flere bogførte bilagslinjer fra et eller flere bogførte dokumenter. Denne funktion tilbagefører altid beløb fra den bogførte bilagslinje, uanset om der er valgt obligatorisk beløbstilbageførsel i Salgsopsætning.
   Når du bruger en af disse funktioner, oprettes der et link til de oprindelige vareposter i feltet Udlign fra-varepost for at sikre, at omkostningerne kopieres fra det oprindelige bogførte dokument. Hvis der er varesporing på linjen, udfyldes feltet Udlign fra-varepost på varesporingslinjen i stedet for på bilagslinjen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tilbageføres lageret med den eksakte kostpris.
 7. I feltet Returårsagskode kan du vælge årsagen til returneringen.

Hvis lokationen på salgsreturvareordrelinjen er indstillet til at kræve placeringer, men ikke til at kræve pluk, kan du tildele en placeringskode på ordrelinjen for at angive, hvor varen skal placeres, når den ankommer til lokationen.

Tip

Se også