Du kan oprette målgrupper for at vælge en gruppe kontakter, hvis du f.eks. vil oprette en interaktion, der vedrører flere forskellige kontakter, f.eks. en direct mail.

Sådan oprettes målgrupper

  1. I feltet Søg skal du angive Målgrupper og derefter vælge det relaterede link.

  2. På fanen Handlinger i gruppen Ny skal du vælge Ny for at oprette en ny målgruppe.

  3. Skriv et nummer for målgruppen i feltet Nr. i oversigtspanelet Generelt.

    Hvis du har defineret en nummerserie for målgrupper i vinduet Marketingopsætning, kan du trykke på Enter for at vælge det næste tilgængelige målgruppenummer.

  4. Indtast en beskrivelse af målgruppen i feltet Beskrivelse.

  5. Udfyld de andre felter på hovedet.

  6. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge den første linje for at tilføje en kontakt til målgruppen.

  7. Udfyld de andre felter på linjen.

Gentag disse trin for at tilføje så mange kontakter, du ønsker.

Du kan også tilføje flere kontakter ad gangen ved at bruge bestemte kriterier. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tilføjes kontakter til målgrupper.

Efter du har valgt alle de kontakter, som målgrupperne skal omfatte, kan du gemme målgruppekriterierne. Du kan herefter genbruge kriterierne til at oprette ny målgrupper.

Tip

Se også