Når du modtager en ikke-registreret vare til reparation, kan du registrere den som en serviceartikel.

Oprette en serviceartikel

  1. Indtast Serviceartikler i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Under fanen Startside skal du i gruppen Ny vælge Ny for at oprette en ny serviceartikel.

  3. Indtast et nummer på serviceartiklen i feltet Nummer.

    Hvis du har defineret en nummerserie for serviceartikler i vinduet Serviceopsætning, kan du trykke på Enter for at vælge det næste tilgængelige serviceartikel.

  4. I feltet Garantistartdato (dele) kan du angive startdato for garantien på reservedele for denne serviceartikel. Garanti-relaterede felter er udfyldt med de standardoplysninger om garanti, der er angivet i vinduet Serviceopsætning. Du kan ændre standardgarantioplysningerne.

  5. Udfyld resten af felterne i oversigtspanelet Generelt.

  6. Klik i feltet Debitornr. i oversigtspanelet Debitor for at vælge den relevante debitor.

  7. Udfyld felterne i oversigtspanelerne Levering, Kreditor og Detaljer.

Gentag disse trin for hver serviceartikel, du vil oprette.

Tip

Se også