Når du modtager artikler, som du vil registrere som serviceartikler, kan du oprette dem som serviceartikler i vinduerne Serviceordre eller Servicetilbud.

Sådan oprettes serviceartikler fra serviceordrer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den serviceordre, du vil oprette serviceartikler for.

  3. Indsæt en ny serviceartikellinje.

  4. Udfyld feltet Serienr.

  5. Bekræft den efterfølgende meddelelse.

  6. Udfyld feltet Beskrivelse.

  7. Vælg Handlinger, vælg Funktioner, og vælg derefter Opret serviceartikel, og bekræft den efterfølgende meddelelse.

Der tildeles et nummer til serviceartiklen, og der oprettes et serviceartikelkort. Feltet Serviceartikelnr. udfyldes med nummeret på den nye serviceartikel.

Tip

Se også