Du kan automatisk oprette serviceordrer til reparation af serviceartikler baseret på servicekontrakter.

Sådan oprettes serviceordrer fra kontrakter

  1. I feltet Søg skal du indtaste Opret kontraktserviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv de ønskede filtre i oversigtspanelet Servicekontrakthoved.

  3. Gå til oversigtspanelet Indstillinger, og udfyld felterne Startdato og Slutdato med start- og slutdatoen for den periode, du vil oprette kontraktserviceordrer for. Ved kørslen oprettes serviceordrer, som omfatter serviceartikler i servicekontrakter, med de næste planlagte servicedatoer inden for denne periode.

    Bemærk
    Der er en grænse for det antal dage, du kan bruge som datointerval, hver gang du bruger denne kørsel. Du angiver denne grænse i feltet Maks. dage for ordreoprettelse i vinduet Serviceopsætning.

  4. I feltet Handling skal du vælge Opret serviceordre.

  5. Vælg knappen OK for at oprette serviceordrerne.

Tip

Se også