Du kan tildele serviceprisgrupper til serviceartikler i vinduet Serviceordre. Opdeling af serviceprissætningen indsættes for varerne. Herefter kan du automatisk oprette serviceprisreguleringer for disse serviceartiklers omkostninger, reservedele og ressourceforbrug.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Definere serviceprisgrupper og Sådan gør du: Definere serviceprisreguleringsgrupper.

Oprette en serviceprisregulering

 1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Efter du har oprettet serviceprisreguleringsgrupper og serviceprisgrupper, skal du åbne den relevante serviceordre.

 3. Vælg den relevante serviceprisgruppekode i oversigtspanelet Linjer på den serviceartikellinje, som du vil oprette en serviceprisregulering for, i feltet Serviceprisgruppekode.

  Bemærk
  Serviceprisreguleringsfunktionen gælder ikke de serviceartikler, der hører til servicekontrakter. Du kan kun regulere servicepriserne på de artikler, der er en del af en serviceordre. Du kan ikke regulere prisen på en serviceartikel, hvis den dækkes af en garanti. Du kan ikke justere prisen på en serviceartikel i en serviceordre, hvis de tilknyttede servicelinjer er bogført som Faktura enten helt eller delvist. Når du bruger funktionen til serviceprisregulering, vil alle rabatter i ordren blive erstattet med værdierne i serviceprisreguleringen.

 4. Vælg Handlinger, vælg Ordre, og vælg derefter Servicelinjer. Vinduet Serviceordre åbnes. Indtast oplysningerne om serviceprisreguleringen for serviceartiklerne i ordren.

 5. Vælg Reguler serviceprisi gruppen Funktioner under fanen Handlinger. Tryk på knappen Ja for at bekræfte, at du vil regulere serviceprisen. Vinduet Prisregulering på servicelinje åbnes.

  I dette vindue får du en oversigt over, hvad prisreguleringen medfører. Du kan godkende resultatet af prisreguleringen, eller du kan foretage flere ændringer af beløbene i vinduet manuelt, hvis du vil opnå et andet resultat.

 6. Klik på knappen OK for at bekræfte serviceprisreguleringerne.

 7. Vælg Handlinger, vælg Ordre, og vælg derefter Servicelinjer for at få vist de reguleringer, der er oprettet automatisk.

Tip

Se også