Du kan bruge vinduet Servicetilbud til at oprette dokumenter, hvor du indtaster oplysninger om en serviceydelse, f.eks. reparation og vedligeholdelse, for serviceartikler efter kundeforespørgsel. Du kan bruge et servicetilbud som foreløbig kladde til en serviceordre og derefter konvertere tilbuddet til en serviceordre.

Sådan oprettes servicetilbud

 1. Indtast Servicetilbud i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Opret et nyt servicetilbud.

 3. Indtast et nummer på serviceordren i feltet Nummer..

  Hvis du har defineret en nummerserie for servicetilbud i vinduet Serviceopsætning, kan du trykke på Enter for at vælge det næste tilgængelige servicetilbudsnummer.

 4. Vælg den relevante debitor på listen i feltet Debitornr..

  De debitorrelevante felter udfyldes automatisk med oplysninger fra debitorkortet.

  Hvis der ikke findes et debitorkort for debitoren, og du har oprettet en debitorskabelon, kan du oprette debitoren i servicetilbuddet. Udfyld de relevante felter, og vælg Opret debitor i gruppen Opret under fanen Handlinger.

 5. Afhængig af indstillingerne i oversigtspanelet Obligatoriske felter i vinduet Serviceopsætning kan det være nødvendigt at udfylde feltet Serviceordretype i oversigtspanelet Generelt og feltet Sælgerkode i oversigtspanelet Fakturering.

 6. Udfyld serviceartikellinjerne.

 7. Registrer de anslåede kostpriser på servicelinjerne.

Tip

Se også