Du kan oprette et team for hver gruppe medarbejdere, som du vil tildele opgaver eller aktiviteter til, som de skal arbejde sammen om. Kun medarbejdere, der er registreret som sælgere eller indkøbere i tabellen Sælger/indkøber, kan inkluderes i teamet.

Sådan oprette et team

  1. I feltet Søg skal du angive Teams og derefter vælge det relaterede link. Vinduet Team åbnes.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Vinduet Nye teams åbnes.

  3. Udfyld linjen. Angiv en kode for teamet i feltet Kode.

  4. Indtast en beskrivelse til teamet i feltet Beskrivelse.

  5. Hvis du vil føje sælgere eller indkøbere til teamet, skal du på fanen Naviger i gruppen Team vælge Sælgere. Vinduet Sælgerteam åbnes.

  6. Tilføj en ny linje for hver sælger i teamet. Tryk på knappen OK, når du er færdig.

Nu kan du tilføje nye teamopgaver som tilbagevendende møder. Teammedlemmerne føjes automatisk til hver ny opgave. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes teamopgaver.

Du kan oprette så mange teams, du ønsker.

Tip

Se også