Hvis du vil foretage en overflytning mellem to lokationer, skal du oprette en overflytningsordre.

Sådan oprettes en overflytningsordre

  1. Indtast Overførselsordrer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn en ny overflytningsordre, og udfyld feltet Nummer.

  3. Udfyld feltet Overflyt fra-kode . Navne- og adressefelter i oversigtspanelet Overflyt fra udfyldes automatisk.

  4. Udfyld feltet Overflyt til-kode. Navne- og adressefelter i oversigtspanelet Overflyt til udfyldes automatisk.

  5. Udfyld felterne Transitkode, Speditørkode og Speditørservicekode.

Hvis du har udfyldt felterne Transitkode, Speditørkode og Speditørservice i vinduet Overflytningsrutespec., udfyldes de tilsvarende felter på overflytningsordren automatisk, når du opretter overflytningsruten mellem lokationerne.

Hvis du ikke har udfyldt felterne i vinduet Overflytningsrutespec., skal du udfylde de tilsvarende felter på overflytningsordren manuelt.

Når du udfylder feltet Speditørservice, beregnes modtagelsesdatoen automatisk på den lokation, der overflyttes til, ved at lægge speditørens transporttid til afsendelsesdatoen i oversigtspanelet Overflyt fra.

Bemærk
Navne- og adressefelterne udfyldes automatisk i oversigtspanelet Overflyt fra og i oversigtspanelet Overflyt til.

Tip

Se også