Du kan oprette en sagsmetode for igangværende arbejde, der afspejler behovet i organisationen. Når du har oprettet den, kan du angive den som standardsagsberegningsmetoden for igangværende arbejde, der skal bruges i organisationen.

Bemærk
Når du har brugt en ny metode til at oprette poster for igangværende arbejde, kan du ikke slette metoden eller ændre den.

Sådan oprettes en sagsmetode for igangværende arbejde

  1. Indtast Sagsmetoder for igangværende arbejde i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Opret en kode for metoden, tilføje en beskrivelse og vælg derefter de relevante værdier for felterne Realiserede omkostninger og Realiseret salg. I henhold til designet er afkrydsningsfeltet Systemdefineret ikke markeret.

  4. Vælg knappen OK for at gemme metoden.

  5. Hvis du gøre denne nye metode til standard, skal du indtast Sagsopsætning i feltet Søg, og derefter vælge det relaterede link.

  6. I feltet Standard-VIA-metode skal du vælge metoden fra listen.

Tip

Se også