Du kan tilføje eller fjerne faktabokse i faktaboksruden i dialogboksen Tilpas. Du kan bruge faktabokse til at få vist oplysninger med relation til den post, som du har markeret på listen eller har åbnet på en opgaveside. Du kan vælge, hvilke faktabokse der skal vises i faktaboksruden. Du kan også tilpasse faktaboksene, så kun de felter, du har brug for, vises.

Tilpasse faktaboksruden

Sådan tilpasses faktaboksruden

 1. I dit rollecenter skal du i menuen Program vælge Tilpas og derefter Tilpas denne side.

 2. Vælg Faktabokse.

Sådan tilføjes faktabokse

 1. Vælg den faktaboks , du vil føje til ruden Faktaboks i boksen Tilgængelige faktabokse.

 2. Vælg knappen Tilføj, og vælg derefter knappen OK.

Sådan fjernes faktabokse

 1. Marker faktaboksene i feltet Vis faktabokse i denne rækkefølge.

 2. Vælg knappen Fjern, og vælg derefter knappen OK.

Sådan ændres faktaboksenes rækkefølge

 • Vælg den faktaboks, du vil fjerne, i feltet Vis faktabokse i denne rækkefølge, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned. Gentag denne procedure, indtil faktaboksen er, hvor den skal være.

Sådan gendannes standardindstillinger

 • Vælg knappen Gendan standardindstillinger, og vælg derefter knappen OK.

  Dermed gendannes de faktabokse, som administrator har defineret for den pågældende side. Dette påvirker kun antallet af faktabokse, ikke de tilpasninger, du har lavet i de enkelte faktabokse.

Tilpasse faktabokse

Sådan åbnes vinduet Tilpas

 1. Hold musen over faktaboksen, indtil menuen Handlinger vises.

 2. Vælg Handlinger, og vælg derefter Tilpas.

Sådan føjes felter til faktabokse

 • Markér det felt, du vil tilføje i boksen Tilgængelige felter, vælg knappen Tilføj, og vælg derefter knappen OK.

Sådan fjernes felter fra faktabokse

 • Markér det felt, du vil fjerne, i boksen Viste felter, og vælg derefter knappen Fjern.

Sådan gendannes standardindstillinger

 • Vælg knappen Gendan standardindstillinger, og vælg derefter knappen OK.

Tip

Se også