Navigationsruden indeholder én eller flere menuer og Afdelinger, der er defineret for din rolle. Menuerne i navigationsruden indeholder hyperlinks til lister. Du har adgang til opgavesider, rapporter og bilag fra listerne.

Du kan tilpasse navigationsruden ved hjælp af vinduet Tilpas navigationsrude.

Sådan åbnes vinduet til tilpasning af navigationsruden

 • Vælg i Tilpas i menuen Program, og vælg derefter Tilpas navigationsrude.

Omdøbe eller flytte knapper i navigationsruden

Du kan ikke flytte, omdøbe eller fjerne knappen Start. Knappen Afdelinger kan fjernes fra navigationsruden, men ikke omdøbes eller flyttes. Men du kan flytte, omdøbe eller fjerne andre menuknapper i navigationsruden.

Sådan flyttes, omdøbes eller fjernes knapper i navigationsruden

 • Marker den knap, du vil flytte, omdøbe eller fjerne, i den venstre rude i dialogboksen Tilpas navigationsrude, og vælg derefter den relevante knap i midten af vinduet.

Oprette en nye menuknap

Sådan tilføjes en ny knap i navigationsruden

 1. I dialogboksen Tilpas navigationsrude skal du vælge Ny og derefter skrive et navn i feltet Navn.

 2. Vælg knappen OK.

Nu kan du tilføje hyperlinks til menuen.

Tilføje et hyperlink til en menu i navigationsruden

Hvis du har rettighed til at få vist en liste, f.eks. en salgsordreliste, kan du tilføje et hyperlink til listen i én af menuerne i navigationsruden.

Sådan føjes et hyperlink til en menu

 1. Marker den menu, du vil tilføje hyperlinket til, i feltet Navigationsrudeknapper i dialogboksen Tilpas navigationsrude.

 2. Vælg knappen Tilføj.

 3. Gå til det hyperlink, du tilføje, og vælg derefter knappen OK.

Hvis du finder et hyperlink på siderne Afdelinger, kan du også tilføje det til navigationsruden. Du kan finde flere oplysninger under Tilføje et hyperlink fra Afdelinger til rollecenteret

Flytte eller kopiere et hyperlink fra én menu til en anden

Sådan flyttes et hyperlink fra én menu til en anden

 1. Marker den menu, hvor hyperlinket vises aktuelt, i feltet Navigationsrudeknapper i dialogboksen Tilpas navigationsrude.

 2. Marker det hyperlink, du vil flytte, i ruden Lister, og vælg derefter Flyt til eller Kopier til

 3. Marker den menu, du vil tilføje hyperlinket til, og vælg derefter knappen OK.

Sådan ændres rækkefølgen i en menu

 1. Marker det hyperlink, du vil flytte, i ruden Lister.

 2. Brug knapperne Flyt op og Flyt ned til at placere hyperlinket.

Gendanne standardindstillinger

Hvis du vil annullere alle de ændringer, du har lavet (og gemt) i navigationsruden, kan du gøre det i dialogboksen Tilpas navigationsrude. Dermed gendannes navigationsrudeindstillingen, som administrator har defineret for dig.

Sådan gendannes standardindstillinger

 • Vælg knappen Gendan standardindstillinger, og vælg derefter knappen OK.

Dine ændringer vises i navigationsruden, når du genstarter Microsoft Dynamics NAV.

Tip

Se også