Hvis den samling, der er valgt til den supplerende tabel på linjerne i vinduet Outlook-synkroniseringsenhed, er afhængig af andre enheder, skal du angive specifikke afhængigheder for samlingen.

Sådan angives samlingsafhængigheder

 1. I feltet Søg skal du indtaste Outlook-synkroniseringsenhed og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den enhed, du vil angive afhængigheder for, og gå til fanen Startside i gruppen Administrer, og vælg Rediger.

 3. På linjerne i oversigtspanelet Linjer skal du vælge en Outlook-samling, som du vil angive afhængigheder for.

 4. Vælg feltet Antal afhængige poster.

 5. I vinduet Afhængigheder for Outlook-synkronisering skal du vælge feltet Enhedskode til afhængighedsforhold for synkronisering, så du kan vælge den enhed, som den viste samling er afhængig af.

  Bemærk
  Der skal angives tabelrelationer for den supplerende tabel, som du vil angive afhængigheder for.

 6. Vælg en enhed på listen. Feltet Beskrivlse i vinduet Outlook-synkroniseringsafhængigheder udfyldes automatisk med beskrivelsen.

  Bemærk
  Du skal angive tabelrelationer for hver synkroniseringsenhed med afhængigheder.

 7. Når du har valgt enhederne, skal du lukke vinduet Afhængigheder for Outlook-synkronisering. Antallet af markerede afhængigheder vises i feltet Antal afhængige poster for den aktuelle samling.

Du kan få mere at vide om afhængigheder for Outlook-samlinger i Outlook Hjælp på MSDN.

Tip

Se også