Hvis du vil udligne en post, som er angivet i en ØMU-valuta, med en anden post i en anden ØMU-valuta, f.eks. DKK til EUR, skal du definere valutaerne som ØMU-valutaer.

Sådan defineres ØMU-valutaer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Valutaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg en relevant valuta i vinduet Valutaer.

  3. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Rediger.

  4. Markér afkrydsningsfeltet ØMU-valuta for den relevante valuta på valutakortet.

Bemærk
Vælg ØMU-valuta i vinduet Regnskabsopsætning for at definere RV som en ØMU-valuta.

Tip

Se også