Du kan udvide standardtekst ved at indsætte ekstra linjer, og du kan oprette betingelser for brug af ekstra linjer. Før du gør det, skal du oprette standardtekstkoder.

Sådan defineres udvidet tekst til standardtekstkoder

  1. I feltet Søg skal du indtaste Standardtekstkoder og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv koden i feltet Kode, skriv den ønskede tekst i feltet Beskrivelse.

  3. På fanen Naviger i gruppen Tekst vælges Udvidede tekster.

  4. Udfyld linjerne i vinduet Udvidet tekst med yderligere tekst.

  5. I oversigtspanelet Generelt skal du udfylde feltet Sprogkode eller Alle sprogkoder, hvis du bruger sådanne. Udfyld felterne Startdato og Slutdato, hvis du vil begrænse den tid, hvor den udvidede tekst bruges. Hvis du vil have Hjælp til et bestemt felt, skal du klikke på feltet og trykke på F1.

  6. På oversigtspanelerne Salg og Køb vælges de relevante afkrydsningsfelter for de dokumenttyper, hvor udvidede tekst skal udskrives.

Tip

Se også