Virksomhederne i en koncern skal på forhånd aftale, hvilken kontoplan der skal bruges som fælles reference, før de kan foretage IC-transaktioner. Du skal følge nedenstående procedure for at definere den IC-kontoplan, som partnerne skal bruge til at foretage IC-transaktioner.

Sådan defineres IC-kontoplanen

  1. I feltet Søg skal du indtaste IC-kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Kontoplan skal du angive hver konto på en linje i vinduet.

  3. Hvis IC-kontoplanen skal være identisk med eller ligne din almindelige kontoplan, kan du udfylde vinduet automatisk. På fanen Handlinger skal du i gruppen Funktioner vælge Kopiér fra kontoplan for at kopiere kontoplaner, og du kan derefter redigere de indsatte linjer.

  4. Du kan udlæse IC-kontoplanen til en XML-fil, så den kan distribueres til partnerne. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Udlæs fil.

  5. Angiv filnavn og den placering, hvor du vil gemme XML-filen, og vælg derefter knappen Gem.

Du kan knytte IC-kontoplanen til regnskabets kontoplan, før du kan bruge den.

Tip

Se også