Hvis det er et krav, at dine kunder skal betale, før du leverer en ordre til dem, eller hvis din leverandør kræver, at du skal betale, før de sender en ordre til dig, kan du bruge forudbetalinger.

Du kan oprette standardforudbetalingsprocenter til kunder, leverandører og varer.

Når du har oprettet en salgs- eller købsordre, kan du oprette en forudbetalingsfaktura. Du kan bruge standardprocenterne til hver enkelt salgs- eller købslinje, eller du kan regulere beløbet efter behov. Du kan f.eks. angive et samlet beløb til hele ordren.

Eftersom det forudbetalte beløb tilhører køberen, indtil han har modtaget varerne eller tjenesteydelsen, er du nødt til at oprette finanskonti, som forudbetalte beløb kan indsættes på, indtil den endelige faktura bogføres. Salgsforudbetalinger skal registreres på en passivkonto, indtil varerne leveres. Købsforudbetalinger skal registreres på en aktivkonto, indtil varerne modtages. Du skal også oprette en separat finanskonto til hvert moms-id. Du kan finde flere oplysninger i Oprette forudbetalinger.

Sådan føjes forudbetalingskonti til bogføringsopsætning

Sådan oprettes nummerserier til forudbetalingsdokumenter

Sådan oprettes forudbetalingsprocenter til varer, kunder og/eller leverandører

 • Hvis du opretter en standardforudbetalingsprocent til en vare, kan den bruges til alle kunder, en bestemt kunde eller en debitorprisgruppe.

 • For at oprette standardprocenter til en vare skal du på varekortet under fanen Naviger i gruppen Salg vælge Forudbetalingsprocenter.

 • Til en kunde eller leverandør kan du oprette én standardforudbetalingsprocent, der gælder for alle varer og alle former for salgslinjer. Du indtaster dette på debitorkortet i oversigtspanelet Fakturering i feltet Forudbetaling i %.

Sådan afgøres det, hvilken forudbetalingsprocent der har højeste prioritet

 • I en ordre kan der være én forudbetalingsprocent i salgshovedet og en anden procent for varerne på linjerne.

  For at afgøre, hvilken forudbetalingsprocent, der gælder for hver enkelt salgslinje, søger programmet efter forudbetalingsprocenten i følgende rækkefølge, hvorefter den første standardprocent, der bliver fundet, anvendes:

  1. En forudbetalingsprocent for varen på linjen og for den kunde, som ordren vedrører.
  2. En forudbetalingsprocent for varen på linjen og for den debitorprisgruppe, som kunden tilhører.
  3. En forudbetalingsprocent for varen på linjen for alle kunder.
  4. Forudbetalingsprocenten i salgs- eller købshovedet.

Med andre ord bruges forudbetalingsprocenten på kundekortet kun, hvis der ikke er oprettet andre forudbetalingsprocenter for varen.

Men hvis du ændrer indholdet i feltet Forudbetaling i % i salgs- eller købshovedet, efter at du har oprettet linjerne, opdateres forudbetalingsprocenten på alle linjerne. Det gør det nemt at oprette en ordre med en fast forudbetalingsprocent, uanset hvilken procent der er oprettet for varerne.

Tip

Se også