Når du har aftalt den pris, du skal betale en kreditor for en bestemt vare, kan du registrere aftaler for de enkelte varer på linjerne i vinduet Købspriser.

Sådan oprettes købspriser

  1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det relevante kreditorkort. Vælg Priser i gruppen Køb under fanen Naviger.
    Vinduet Købspriser åbnes, og feltet Kreditornummer udfyldes med den valgte kreditor.

  3. Udfyld felterne på linjerne med Varenr., Vareenhed og den aftalte Købspris. Du kan også få vist kolonnen Variantkode og angive Variantkoden, hvis der er flere varianter af varen.

  4. Hvis du skal købe et minimumsantal fra kreditoren for at opnå den aftalte pris, skal du udfylde feltet Min. antal.

  5. Angiv evt. Startdato og Slutdato for prisaftalen.

  6. Angiv evt. Valutakoden .

Gentag disse trin for hver vare, du vil oprette en Købspris for.

Tip

Se også