Du skal angive tabelrelationer for at binde overordnede og supplerende tabeller til hinanden i synkroniseringsenheden. Det gør du ved at forbinde felter i den overordnede tabel med felter i den supplerende tabel.

Sådan angives tabelrelationer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Outlook-synkroniseringsenhed og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den ønskede enhed, og gå til fanen Startside, hvor du i gruppen Administrer skal vælge Rediger.

  3. Vælg feltet Tabelrelation. Vinduet Outlook-synkroniseringsfiltre åbnes.

  4. Vælg feltet Feltnavn for at åbne listen med felter for den valgte tabel på linjerne.

  5. I vinduet Tabelliste til Outlook-synkronisering skal du vælge en tabel og derefter vælge knappen OK.

  6. Vælg FIELD i feltet Type i vinduet Outlook-synkroniseringsfiltre.

  7. Vælg feltet Værdi. Vinduet Tabellisten til Outlook-synkronisering åbnes med en liste over felterne i den overordnede tabel, der er valgt i overskriften i vinduet Outlook-synkroniseringsenhed.

  8. Vælg et felt, og vælg knappen OK for at indsætte værdien i feltet Værdi.

  9. Det færdige filtreringsudtryk vises i feltet Filtreringsudtryk. Når du er færdig med filtrene, skal du vælge knappen OK for at anvende dem.

Tip

Se også