Du kan får brug for at slette et anlægsaktiv.

Sådan slettes anlæg

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsaktiver og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg det anlægsaktiv, du vil slette.

  3. Under fanen Startside i gruppen Handlinger vælges Slet.

  4. Bekræft den efterfølgende meddelelse.

Bemærk
Du kan kun slette et anlægsaktiv, der er solgt, eller hvis der ikke er nogen poster i et åbent regnskabsår, og anlægsaktivet ikke er et hovedanlæg. Budgetanlæg kan slettes uden forbehold.

Tip

Se også