Du kan ikke slette en notifikation i rollecenteret. Du skal slette noten i den post, hvor den blev oprettet. Du kan kun slette en note, hvis IT-administratoren har tildelt dig de nødvendige adgangsrettigheder.

Sådan slettes en note

  1. Åbn den post, som noten er tilknyttet, f.eks. et debitorkort eller en salgsordre. Hvis noten er tilknyttet en linje, f.eks. en kladdelinje, skal du markere den relevante linje.

  2. Hvis Noter ikke vises på siden, skal du gå til menuen Program og vælge Tilpas. Vælg derefter Tilpas denne side for at vise faktaboksen Noter.

  3. Marker den note, du vil slette, i Noter, vælg Handlinger, og vælg derefter Slet.

Tip

Se også