Når en vare er blevet bogført som modtaget, indgår den i virksomhedens lagerbeholdning, indtil den forlader lagerstedet som en bogført leverance. Du kan holde styr på, hvor varen er på lagerstedet, ved at udføre en række aktiviteter og derefter registrere, hvad du har foretaget dig. Hvis lokationen er sat op til at bruge lagerpluk og læg-på-lager, men ikke styret læg-på-lager og pluk, kan du kun registrere læg-på-lager-aktiviteter og pluk. Hvis lokationen bruger styret læg-på-lager og pluk, kan du også registrere lagerbevægelsesinstruktioner.

Du kan individuelt slette registrerede dokumenter, der ikke længere er behov for, eller du kan bruge en kørsel til formålet.

Sådan slettes registrerede instruktioner

  1. I feltet Søg skal du indtaste Slet reg. lagerdokumenter og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld feltet Type, og filtrer evt. ved at udfylde de andre felter.

  3. Vælg knappen OK for at slette de registrerede lagerdokumenter.

Tip

Se også