Du kan få vist belastningen af arbejdscentre på arbejdscenterkortet.

Sådan vises belastningen af arbejdscentre

  1. Indtast Arbejdscentre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn det relevante Arbejdscenter-kort på listen.

  3. Vælg Belastning i gruppen Arb.center under fanen Naviger.

    Brug felterne Vis efter og Vis som i oversigtspanelet Indstillinger til at vælge den ønskede periode.

  4. Luk vinduet.

Tip

Se også