For at sikre, at salgs- og købsfakturaer afrundes automatisk, skal du aktivere fakturaafrundingsfunktionen.

Sådan aktiveres fakturaafrundingsfunktionen

  1. I feltet Søg skal du indtaste Salgsopsætning eller Købsopsætning, og derefter vælge det relaterede link.

  2. På oversigtspanelet Generelt vælges afkrydsningsfeltet Fakturaafrunding.

Du kan aktivere fakturaafrunding separat for salgs- og købsfakturaer.

Tip

Se også