Forsikringsdækningen for et anlægsaktiv afsluttes automatisk, når du bogfører en salgspost til den afskrivningsprofil, du har angivet i feltet Forsikring tilknyttet profil i vinduet Anlægsopsætning.

Afbrydelsen udføres, selvom feltet Aut. forsik. bogføring i vinduet Anlægsopsætning er valgt.

Sådan afsluttes forsikringsdækning for et anlægsaktiv

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsfinanskladder eller Anlægskladder og derefter vælge det relaterede link.

    Den kladde, du bruger, afhænger af, om du har aktiveret finansintegration for salg i vinduet Afskrivningsprofilkort.

  2. Angiv en salgslinje.

  3. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør for at bogføre linjen.

    I vinduet Anlægskort, på oversigspanelet Vedligeholdelse, er feltet Forsikret ikke længere markeret .

    I vinduet Forsikringssummer pr. anlæg er der ikke længere angivet nogen værdi for anlægsaktivet.

Tip

Se også