Hvis du vil konsolidere flere regnskabers tal i et konsolideret regnskab, skal du først skrive oplysninger om de regnskaber (koncernvirksomheder), der medtages, og om, hvilke tal der skal medtages. Du kan bruge et hvilket som helst antal koncernvirksomheder i en konsolidering.

Sådan angives grundlæggende oplysninger om konsoliderede regnskaber

  1. Åbn det konsoliderede regnskab. I menuen Microsoft Dynamics NAV vælges Vælg firma.

  2. I feltet Søg skal du angive Koncernvirksomhed og derefter vælge det relaterede link.

  3. Opret et nyt virksomhedskort for hver koncernvirksomhed i vinduet Koncernvirksomhedskort. Du skal udfylde felterne Kode, Regnskabsnavn, Konsolidere og Konsolideringspct. Hvis du vil have Hjælp til et bestemt felt, skal du klikke på feltet og trykke på F1.

  4. Hvis de finansielle angivelser i koncernvirksomheden er i en anden valuta end den, der er anvendt i det konsoliderede regnskab, skal følgende felter udfyldes: Valutakode, Kursgevinstkonto, Kurstabskonto og Afrundingskonto.

  5. Udfyld felterne Startdato og Slutdato i koncernvirksomhedens regnskabsår, hvis dette afviger fra regnskabsåret i den konsoliderede virksomhed.

  6. Luk vinduet, når du har angivet oplysningerne om alle de koncernvirksomheder, der skal konsolideres.

Hvis koncernvirksomheden bruger en fremmed valuta, skal du angive den kurs, der skal anvendes i konsolideringen. Du skal også angive konsolideringsoplysninger om koncernvirksomhedens finanskonti.

Tip

Se også