Termen virksomhed bruges som betegnelse for et færdigt sæt kontooplysninger og kontoudtog til en virksomhed. Du kan angive mere end én virksomhed. For eksempel kan du angive en overordnet virksomhed og et datterselskab.

Sådan angives virksomhedsoplysninger

  1. I feltet Søg skal du indtaste Virksomhedsoplysninger og derefter vælge det relaterede link.

  2. På fanen Startside skal du vælge Rediger og derefter udfylde oversigtspanelerne Generelt, Kommunikation, Betalinger og Levering efter behov.

  3. Hvis du har installeret købsordrefunktionen, og du ønsker at bruge en særlig leveringsadresse på købsordren, f.eks. et lagersted, der ligger et andet sted end virksomhedens administration, kan du angive oplysninger om oversigtspanelet Levering.

  4. Hvis der er flere lagre, kan du bruge feltet Lokationskode til at angive den lokation, der skal anvendes som standard, når købsordren bogføres. Du kan angive virksomhedens internetadresse i oversigtspanelet Kommunikation i feltet Hjemmeside. Hvis du vil have Hjælp til et bestemt felt, skal du klikke på feltet og trykke på F1.

  5. Du kan indsætte et billede, f.eks. virksomhedens logo, i oversigtspanelet Generelt, hvis du har en fil i .bmp-format.

Tip

Se også