Når du har oprettet kontoplanen for et konsolideret regnskab, skal du angive konti for konsolidering. I hvert regnskab, der skal indgå i konsolideringen, skal du for hver finanskonto angive den finanskonto i det konsoliderede regnskab, som balancen overføres til ved konsolidering.

Sådan indtastes konsolideringsoplysninger i finanskonti

  1. Vælg i programmets menu , vælg Vælg firma for at åbne virksomheden for en koncernvirksomhed.

  2. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

  3. I vinduet Kontoplan for hver finanskonto, der har typen Bogføring, skal du udfylde felterne Kons.debetkonto, Kons.kreditkonto og Konsol. oversættelsesmetode. For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

    Vigtigt
    Disse felter er tilgængelige i vinduet Kontoplan, men det vises ikke som standard. Du kan finde flere oplysninger ved at se Tilpasse Rollecenter og sider.

  4. Når du har angivet kontonumre for alle finanskonti, skal du lukke vinduet Kontoplan.

Hvis du har mere end en koncernvirksomhed i den samme database, skal du lukke det aktuelle regnskab, åbne regnskabet for en anden koncernvirksomhed og gentage proceduren.

Tip

Se også