Du kan angive detaljerede oplysninger om dine kontakter vha. profiler. De yderligere detaljer kan være en hjælp til at forbedre forretningsrelationerne til dine kontakter.

Sådan angives en kontaktprofil

  1. I feltet Søg skal du angive Kontakter og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den relevante kontakt.

  3. På fanen Naviger skal du i gruppen Kontakt vælge Profiler. Vinduet Svar på kontaktprofil åbnes.

    De profilspørgeskemaer, der er tilgængelige for en kontaktperson, vises i feltet Profilspørgeskemakode. Der vises kun de profiler, der er relevante for kontaktpersonen. Hvis kontakten f.eks. er en virksomhed, bliver de spørgeskemaer, som er knyttet til kontakter, ikke vist.

  4. I feltet Profilspørgeskemakode skal du vælge det spørgeskema, du vil anvende til kontaktpersonen, og derefter vælge knappen OK.

    Vinduet Svar på kontaktprofil indeholder en oversigt over spørgsmål og svar.

  5. Vælg det relevante felt Svar til hvert spørgsmål.

På kortet Kontakt kan du på oversigtspanelet Linjer se dataene for profilspørgeskemaet.

Tip

Se også