Salgspriser kan gøres afhængige af de debitorgrupper, du sælger til. Disse kaldes debitorprisgrupper.

Når du har oprettet debitorprisgrupperne, kan du angive debitorprisgruppekoder på debitorkortene.

Sådan angives debitorprisgruppekoder på et debitorkort

  1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det relevante debitorkort for en debitor, der skal være en del af en prisgruppe.

  3. I oversigtspanelet Fakturering skal du i feltet Debitorprisgruppe åbne vinduet Debitorprisgrupper .

  4. Vælg den kode, du vil knytte til debitoren.

  5. Gentag denne procedure for hver enkelt kunde.

Tip

Se også