I Microsoft Dynamics NAV er der mange almindelige funktioner, der hjælper dig med at indtaste data på en hurtig og nem måde. De generelle funktioner til indtastning af data er beskrevet i dette emne.

Eksemplerne i dette emne bruger Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd..

Søge efter data fra første bogstav

Når du begynder at indtaste tegn i et felt, vises en rulleliste med mulige feltværdier. Listen ændres, når du skriver flere tegn, og du kan vælge den korrekte værdi, når den vises.

Mange felter i Microsoft Dynamics NAV har knappen Pil ned, som du kan vælge. Når du vælger pilen, vises en liste med data, som du kan vælge at indtaste i feltet. Knappen har to funktioner afhængigt af felttypen:

 • Valg - viser oplysninger fra en anden tabel, som du kan indtaste i feltet. Du kan vælge én enkelt dataangivelse ad gangen.
 • Rullemenu - viser det sæt indstillinger, der findes til feltet. Du kan kun vælge én af indstillingerne.

Sådan angives en kunde ved at indtaste to tegn

 1. Åbn et nyt tomt vindue af typen Salgsordre.

 2. Vælg feltet Kundenr. i oversigtspanelet Generelt .

 3. Skriv 01 i feltet. En rulleliste viser de kundenumre, der begynder med tallene 01. Den første kolonne er som standard den første filterkolonne.

 4. Vælg 01121212 på rullelisten. Feltet udfyldes med dette kundenr.

Sådan søger du i kolonnen med navne og gør den til standardfilterkolonne

 1. Tryk på pil ned, mens rullelisten med kundenumre er åben, for at flytte kontrolelementet ind på rullelisten, og tryk derefter på tasten med højrepil for at gå til kolonnen Navn.

 2. Skriv S, og vælg derefter DanMøbler på rullelisten.

 3. Hvis du hellere vil søge efter kunder ved hjælp af deres kundenavn, skal du vælge Angiv som standardfilterkolonne i nederste højre hjørne. Når du næste gang skriver noget i dette felt, anvendes feltet Kundenavn til filtrering, også selvom du går ud af feltet uden at åbne rullelisten.

Kopiere felter eller linjer

Afhængigt af typen af det skrivbare dokument kan du kopiere individuelle linjefelter eller hele linjer til andre linjer i dokumentet. Skrivebeskyttede data, f.eks. bogførte poster, kan ikke kopieres i Microsoft Dynamics NAV.

Der er flere databaseafhængigheder, som bruges til at afgøre, hvilke felter eller linjer der kan kopieres. Én måde at bestemme disse afhængigheder på er at få vist genvejsmenuen. Indholdet af genvejsmenuen angiver, hvilke funktioner til kopiering der understøttes, da en af funktionerne vil blive vist:

 • Kopier celle
 • Kopier rækker
 • Indsæt rækker

F.eks. kan databaseposter, som linjerne på en salgsordre, og masterdata, som kort i vinduet Varer, ikke duplikeres. Til denne type data har genvejsmenuen normalt funktionerne Kopier celle eller Kopier rækker. Hvis funktionen Indsæt ikke er tilgængelig, betyder det, at du kun kan indsætte data i eksterne dokumenter. Enkeltfelter på en salgslinje kan dog kopieres til den samme kolonne i andre salgslinjer.

Kladdelinjer er meget fleksible og kan frit kopieres inden for samme kladde, hvilket indikeres ved, at funktionen Sæt ind vises i genvejsmenuen.

Sådan kopieres det forrige felt

 • Hvis du vil angive værdien af feltet umiddelbart over det aktive felt, skal du vælge Kopier forrige i genvejsmenuen.

Angive mængder ved beregning

Når du angiver tal i mængdefelter, f.eks. i feltet Antal på en varekladdelinje, kan du angive formlen i stedet for summen af mængden.

Eksempler

 • Hvis du skriver 19+19, beregnes feltet til 38.

 • Hvis du skriver 41-9, beregnes feltet til 32.

 • Hvis du skriver 12*4, beregnes feltet til 48.

 • Hvis du skriver 12/4, beregnes feltet til 3.

Tip

Se også