Hvis du normalt køber eller sælger i andre enheder end basisenheden, kan du angive særskilte enheder, som skal bruges ved køb og salg. Det gør du ved at definere enheden i vinduet Vareenheder.

Sådan angives en standardenhedskode for købstransaktioner

  1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det varekort, du vil angive en standardenhedskode for, som skal bruges ved køb.

  3. I oversigtspanelet Bestilling skal du i feltet Købsenhed åbne vinduet Vareenheder.

  4. Vælg den kode, du vil oprette som standardenhed for køb. Vælg knappen OK for at kopiere koden til feltet.

Sådan angives standardenhedskoder for salgstransaktioner

  1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det varekort, du vil angive en standardenhedskode for, som skal bruges ved salg.

  3. I oversigtspanelet Fakturering skal du i feltet Salgsenhed åbne vinduet Vareenheder.

  4. Vælg den kode, du vil oprette som standardenhed for salg. Vælg knappen OK for at kopiere koden til feltet.

Tip

Se også