Varegebyr, f.eks. fragt, ekspeditionsomkostninger og forsikring, kan angives i et salgsdokument på to måder:

Hvis du vil angive et varegebyr, skal du have oprettet varegebyrnumre i vinduet Varegebyrer.

Nedenfor beskrives det, hvordan et varegebyr angives i en separat faktura, men du kan anvende samme fremgangsmåde, hvis du vil angive et varegebyr i et eksisterende salgsdokument.

Sådan angives varegebyrer i salgsdokumenter

  1. Indtast Salgsfakturaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. I hovedet kan du angive de relevante oplysninger om virksomheden, der skal betale dette varegebyr.

  4. I oversigtspanelet Linjer i feltet Type, skal du vælge Gebyr (vare).

  5. Marker et varegebyrnummer i feltet Nummer.

  6. I feltet Antal angiver du antallet af enheder for dette varegebyr.

  7. Angiv prisen på en enhed af varegebyret i feltet Salgspris.

Du kan nu tildele varegebyret.

Bemærk
Hvis du vil angive et fast tillæg, skal du indtaste et antal på 1 og angive en enhedspris af det beløb, du vil fakturere. Du kan også angive en formel.

Tip

Se også