Hvis du vil ændre lagerværdien på en vare eller en bestemt modtagelse, skal du bruge reguleringskladden.

Før du kan ændre værdien for en vare, skal du udfylde kladden med den beregnede værdi for den pågældende vare. Herefter kan du angive den nye værdi for varen som beskrevet i følgende procedure.

Sådan angives nye værdier under regulering af varers værdi

  1. I feltet Søg skal du indtaste Værdireguleringskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld kladden med de beregnede værdier. Du kan enten gøre det manuelt eller vha. en kørsel.

  3. Når du har udfyldt kladden, skal du vælge den første linje, du vil regulere værdien for.

  4. Angiv den nye kostpris i feltet Kostpris (reguleret). Du kan i stedet angive det nye, samlede beløb i feltet Lagerværdi (reguleret).

    De relevante felter opdateres automatisk. Bemærk, at feltet Beløb indeholder den faktiske ændring i lagerværdien for den valgte varepost. Det er differencen mellem feltet Lagerværdi (beregnet) og feltet Lagerværdi (reguleret), der beregnes.

  5. Når du er færdig med reguleringen, skal du bogføre kladden.

Gentag proceduren for alle de poster, du vil regulere værdien for.

Tip

Se også