Du kan definere tidsperioder, hvor produktionsressourcen ikke kan bruges.

Produktionsressourcer er ikke tilknyttet deres egen kalender. Produktionskalenderen til arbejdscentret anvendes.

Kalenderen for produktionsressourcen beregnes ud fra posterne i den tilknyttede produktionsressource og kalenderfraværsposter i produktionsressourcen.

Resultatet af beregningen er poster i kalenderen for produktionsressourcen.

Sådan angives tidsperioder, når produktionsressourcer ikke kan bruges

  1. Indtast Produktionsressourcer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn det relevante Produktionsressource-kort på listen.

  3. Vælg Fravær i gruppen Planlægning under fanen Naviger.

  4. Udfyld felterne Dato, Starttidspunkt og Sluttidspunkt for planlagt fravær.

    Disse kalenderfraværsposter er kun gyldige for den markerede produktionsressource.

  5. Vælg Opdater i gruppen Fravær under fanen Naviger for at beregne kalenderposter for produktionsressourcen. Det skal gøres, hver gang du angiver kalenderposter.

Tip

Se også