Kalenderen for arbejdscentret beregnes ud fra posterne i den tilknyttede produktionsressource og kalenderfraværsposter i arbejdscentret.

Resultatet af beregningen er poster i kalenderen for arbejdscentret.

Sådan angives tidsperioder, når arbejdscentret ikke kan bruges

  1. Indtast Arbejdscentre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn det relevante Arbejdscenter-kort på listen.

  3. Vælg Fravær i gruppen Planlægning under fanen Naviger.

  4. Udfyld felterne Dato, Starttidspunkt og Sluttidspunkt for planlagt fravær.

    Disse kalenderfraværsposter er kun gyldige for det markerede arbejdscenter.

  5. Vælg Opdater i gruppen Fravær under fanen Naviger for at beregne kalenderposter for arbejdscenteret. Det skal gøres, hver gang du angiver kalenderposter.

Tip

Se også