Når du angiver momspligtige beløb inklusive moms på en kladdelinje, skal du angive dem i feltet Beløb. Alternativt kan du angive beløb uden moms, det såkaldte momsgrundlag. Hvis du vælger dette, må du ikke angive noget i feltet Beløb.

Sådan angives momspligtige beløb uden moms.

  1. I feltet Søg skal du indtaste Finanskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne på den første linje.

  3. Angiv beløbet uden moms i feltet Momsgrundlag (beløb) eller i feltet Modkontos momsgrundlag (beløb).

    Bemærk
    De grundlæggende beløbsfelter er ikke inkluderet i standardlayoutet, men de kan indsættes af systemadministratoren.

Felterne Bogføringstype, Virksomhedsbogføringsgruppe og Produktbogføringsgruppe og de tilsvarende felter for modkonti udfyldes automatisk, men de kan ændres, hvis det er nødvendigt.

Tip

Se også