Du kan udfolde en montagestykliste, dvs. at du kan udvide den, så den viser de enkelte varer på styklisten. Hvis en komponent i en montagestykliste selv er en montagestykliste, kan du udvide den og udskifte den med dens komponenter.

Du kan bruge funktionen Udfold stykliste til både montageelementer på salgsordrelinjer og i montagestyklisten selv.

Sådan udfoldes en montagestykliste på salgsordrelinjer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Salgsordre og derefter vælge det relaterede link.

  2. Marker salgsordrelinje, der indeholder et montageelement.

  3. Vælg Funktioner i oversigtspanelet Linjer, og vælg derefter Udfold stykliste.

Alle felter på salgsordrelinjen med montageelementet fjernes med undtagelse af feltet Beskrivelse. De komponenter, der udgør et montageelement, indsættes på nye salgsordrelinjer.

Advarsel!
Når du har brugt funktionen Udfold stykliste til at udvide en salgsordrelinje, så kan du ikke skjule salgsordrelinjen igen. Hvis du vil fortryde handlingen, skal du slette de salgsordrelinjer, der repræsenterer komponenterne og derefter indsætte en salgsordrelinje for montageelementet igen.

Sådan udfoldes en montagestykliste i en montagestykliste

  1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg et element, hvor feltet Montagestykliste er angivet til Ja.

  3. Vælg knappen Montage i gruppen Montage/Produktion under fanen Naviger, og vælg derefter Montagestykliste.

  4. Vælg en linje, hvor feltet Montagestykliste er angivet til Ja i vinduet Montagestykliste.

  5. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt vælges Udfold stykliste.

Den overordnede vare på montagestyklistelinjen fjernes, og de komponenter, der udgør den indsættes på nye montagestyklistelinjer.

Tip

Se også