Du kan udlæse analyser til Microsoft Excel. Her kan du bruge alle Excels funktioner til at analysere og arbejde med Microsoft Dynamics NAV-data.

Sådan udlæses analyser til Excel

  1. I feltet Søg skal du indtaste Dimensionsanalyser og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den relevante analysevisning. På fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Rediger analysevisning for at åbne vinduet Dimensionsanalyse.

  3. Vælg Faktiske beløb eller Budgetterede beløb i feltet Vis i oversigtspanelet Indstillinger. Hvis du vælger Budgetterede beløb, skal feltet Vis beløb indeholde Beløb.

  4. Udfyld resten af felterne på oversigtspanelerne.

  5. På fanen Startside skal du vælge vis matrix for at se Matrix for dimensionsanalyse.

  6. På fanen Startside skal du vælge Udlæs til Excel.

Advarsel
Det maksimale antal linjer i Excel er ca. 65000. Hvis din analysevisning genererer for mange linjer, vises der en fejlmeddelelse i Excel.

Bemærk
I Excel viser kolonneoverskrifterne altid koden. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Vis kolonnenavn i vinduet Dimensionsanalyser, vises både kode og navn i Excels kolonneoverskrifter.

Tip