Du kan udlæse lageranalyser til Microsoft Excel. Du kan bruge alle funktioner i Excel, når du analyserer og arbejder med data fra Microsoft Dynamics NAV.

Sådan udlæses lageranalyser til Excel

  1. I feltet Søg skal du indtaste Dimensionsanalyse - Lager og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg Faktiske beløb eller Budgetterede beløb i feltet Vis i oversigtspanelet Indstillinger. Hvis du vælger Budgetterede beløb, skal feltet Vis beløb indeholde Beløb.

  3. Udfyld resten af felterne på oversigtspanelerne.

  4. Når du er færdig med at udfylde felterne, skal du på fanen Naviger i gruppen Handlinger vælge Udlæs til Excel.

Advarsel
Det maksimale antal linjer i Excel er ca. 65000. Hvis din analysevisning genererer for mange linjer, vises der en fejlmeddelelse i Excel.

Bemærk
I Excel viser kolonneoverskrifterne altid koden. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Vis kolonnenavn i vinduet Dimensionsanalyse - Lager, vises både kode og navn i kolonneoverskrifterne.

Tip

Se også