Når du har fastlagt de tabeller, du vil overføre debitordata for, skal du eksportere filerne.

Sådan udlæses overflytningsfiler

  1. I feltet Søg skal du angive Konfigurationspakker og derefter vælge det relaterede link.

  2. Markér og åbn den pakke, som du vil bruge til eksport. Vælg den tabel eller de tabeller, som du vil udlæse.

  3. Du kan eksportere tabellerne til Excel.

    På værktøjslinjen Tabeller i menuen Excel skal du vælge Udlæs til Excel og gemme Excel-regnearket.

  4. Gem den udlæste fil.

  5. Gentag denne procedure for alle relevante dataoverflytningstabeller. Hvis du markerer flere tabeller samtidig, udlæses deres data til et fælles regneark.

Hvis tallen er tom, indeholder den resulterende dataoverflytningsfil tomme celler for de felter, du markerede, da du valgte eller oprettede overflytningstabeller for din nye virksomhed. Hvis den markerede dataoverflytningstabel indeholder data, udlæses de.

Tip

Se også