Du kan når som helst arkivere servicekontrakter og kontrakttilbud for at registrere og arkivere en kopi af kontrakten eller kontrakttilbuddet. Microsoft Dynamics NAV arkiverer automatisk servicekontrakter, når du konverterer kontrakttilbud til servicekontrakter eller annullerer servicekontrakter.

Sådan arkiveres servicekontrakter eller kontrakttilbud

  1. Indtast Servicekontrakter eller Servicekontrakttilbud i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn den relevante servicekontrakt eller det relevante servicekontrakttilbud.

  3. Vælg Arkiver kontrakt eller Arkiver kontrakttilbud i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

  4. Vælg Arkiverede kontrakter i gruppen Kontrakt under fanen Naviger.

    Vælg Arkiv. kontrakttilbud i gruppen Tilbud under fanen Naviger for at få vist tilbuddet.

Tip

Se også