For at afstemme bankkonti i Microsoft Dynamics NAV til kontoudtog fra banken, skal du først oprette en afstemning af bankkonto ved at udfylde linjerne i vinduet Bankkontoafstemning.

Du kan indtaste bankens kontoudtog på linjerne på følgende måder:

Sådan angives bankkontoafstemninger

 1. I feltet Søg skal du skrive Bankkontoafstemning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Opret en ny bankkontoafstemning.

 3. Vælg den korrekte bankkontokode i feltet Bankkontonr.. Felterne Kontoudtogsnr. og Sidste kontoudtog - saldo udfyldes automatisk på grundlag af oplysningerne på bankkontokortet.

 4. Angiv datoen for kontoudtoget fra banken i feltet Kontoudtogsdato.

 5. Angiv saldoen fra bankens kontoudtog i feltet Kontoudtogs slutsaldo.

  Hvis du har en fil med det aktuelle bankkontoudtog, skal du fortsætte ved at udfylde linjerne automatisk.

 6. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Importér bankkontoudtog.

 7. Find filen, og vælg derefter Åbn for at importere banktransaktioner til linjerne i vinduet Bankkontoafstemning.

  Formatet på filen er angivet i feltet Bank Statement Format i vinduet Bankkontokort.

  Hvis du ikke har en fil med bankkontoudtoget, skal du fortsætte ved at udfylde linjerne med de foreslåede poster og derefter manuelt markere og justere differencer fra det faktiske bankkontoudtog.

 8. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Foreslå linjer.

 9. Angiv startdatoen for de poster, der skal afstemmes, i feltet Startdato. Angiv slutdatoen for posterne i feltet Slutdato.

 10. Hvis du vil foreslå checkposter i stedet for bankkontoposter, skal du vælge feltet Medtag check.

 11. Vælge knappen OK for at oprette linjerne baseret på forventede betalinger af udestående fakturaer.

Hvis du vil afslutte afstemningen, skal du rette linjerne og afstemme posterne, hvis det er nødvendigt, og bogføre afstemningen.

For flere oplysninger om tildeling af moms til konti se Sådan rettes bankafstemningslinjer, Fremgangsmåde: Afstemmes kontoudtogslinjer med bankkontoposter og Sådan bogføres bankafstemninger.

Tip

Se også