Finanskladder bruges til at bogføre transaktioner til finans-, bank-, debitor-, kreditor- og anlægskonti.

Sådan udfyldes og bogføres finanskladder

  1. I feltet Søg skal du indtaste Finanskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne på den første linje.

  3. Felterne Bogføringstype, Virksomhedsbogføringsgruppe og Produktbogføringsgruppe og de tilsvarende felter for modkonti udfyldes automatisk, men de kan ændres, hvis det er nødvendigt.

  4. Bogfør kladden, når du har udfyldt felterne. På fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør.

Når du bogfører kladden, behandles linjerne en efter en for at bekræfte, at kladden balancerer for hver bogføringsdato. Hvis feltet Afstem pr. bilag i vinduet Finanskladdetyper er valgt, bekræftes linjerne for hver dokumenttype og dokumentnummer også. Hvis du modtager fejlmeddelelser, skal du rette fejlene og bogføre kladden igen. Når du har rettet alle fejlene, bogføres linjerne én ad gangen. For hver konto i felterne Kontonr. og Modkonto oprettes der en finanspost samt en debitor-, kreditor- eller bankkontofinanspost for hver af disse kontotyper

Tip

Se også